E-STER is sinds 2003 actief als onafhankelijk studie- en adviesbureau voor duurzaam energiegebruik. We doen dit ...

- ongebonden en correct
- door voortdurende kennisopbouw
- door maximale inzet van al onze medewerkers
- met ambitieuze, concrete doelstellingen;

E-STER heeft de laatste jaren een stevige reputatie verworven als kostenbespaarder. Logisch, als u weet dat onze audits doorgaans besparingen van 25% en meer opbrengen, met een terugverdientijd van minder dan één jaar. Op middellange termijn (5 jaar) realiseren we zelfs rendabele kostenbesparingen in uw onderneming van 50% en meer.

Contact person: Wim De Groote
Phone/Mobile: +32 (0)9 245 25 08 / +32 (0)494 34 66 69
E-mail: info@e-ster.be
Adress: e-ster BVBA
Koning Leopold II laan 99 bus 802
BE-9000 Gent
Belgium
Website: www.e-ster.be

Close window